Už desať rokov pracujem na miestnom úrade, stretávam sa so spoluobčanmi, rozprávam sa s nimi, počúvam ich, viem čo Devínskonovovešťanov trápi. Je pre mňa dôležité, aby výsledkom každého projektu, každej práce bola spokojnosť ľudí, ktorých sa to týka. Preto pristupujem ku všetkému rozumne a zároveň citlivo. Pretože mi na Devínskej a Devínskonovovešťanoch záleží.