Desať rokov som pracoval na miestnom úrade a momentálne štvrtý rok ako starosta našej Devínskej Novej Vsi, stretávam sa s vami, rozprávam, počúvam, viem čo Devínskonovovešťanov trápi. Je pre mňa dôležité, aby výsledkom každého projektu, každej práce bola spokojnosť ľudí, ktorých sa to týka. Preto pristupujem ku všetkému rozumne a zároveň citlivo. Pretože mi na Devínskej a Devínskonovovešťanoch záleží.