Rybník už patrí nám, Devínskonovovešťanom. Prešiel rozsiahlou revitalizáciou pričom len z dna sa odstránilo niekoľko tisíc ton bahna. Za to patrí vďaka nielen iniciatíve Pre Devínsku, ale aj poslancom, ktorí jednomyseľne pomohli tento náš projekt dotiahnuť do vysnívaného cieľa. Momentálne sa skrášľuje okolie rybníka a spustili sme požičiavanie vodných bicyklov, ktoré si hneď získalo veľkú obľubu. O tento kus prírody je potrebné sa neustále starať. Hrádzu potoka pravidelne znečistenú naplaveniny, ktoré pravidelne s hasičmi z DNV čistíme. Som rád, že sme náš rybník opäť vrátili po rokoch Devínskonovomešťanom a opäť skrášľuje našu mestkú časť a využíva sa na rekreačné účely Devínskonovomešťanmi.