Projekty, ktoré sa mi podarilo spolu s vami realizovať v Devínskej Novej Vsi

1. Vrátili sme rybník Devínskonovovešťanom 

Vodnú nádrž Mlynská sme vrátili všetkým Devínskonovovešťanom, revitalizovali ho a obnovili a ďalej pokračujeme v úprave jeho okolia. 

2. Vybudovali sme Dohľadové centrum s nepretržitou 24 hodinovu službou

Naše Dohľadové centrum výrazne prispieva k dlhodobému cieľu Devínskej Novej Vsi ako jednej z najbezpečnejších mestských častí Bratislavy, čo sa nám aj vďaka spolupráci Devínskonovovešťanov s Dohľadovým centrom darí realizovať.

3. Dokončili sme vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle

Naša vyhliadková veža s krásnym panoramatickým výhľadom do širokého okolia sa stala obľúbeným miestom turistických výletov nielen Devínskonovovešťanov, ale aj mnohých Bratislavčanov. 

4. Rozsiahlou rekonštrukciou sme vynovili Klub dôchodcov

Projektom veľke rekonštrukcie sme obnovili pre našich seniorov Klub dôchodcov, pričom sa výrazne zvýšili možnosti týchto priestorov pre kultúrne aj spoločenské využitie našich dôchodcov

5. Rozširovali a skvalitňovali sme Materské a Základné školy

Rekonštrukciami sme rozširovali a skvalitňovali naše MŠ a ZŠ v Devínskej Novej Vsi nielen zvýšením kapacít, ale aj rozsiahlymi investíciami do školských jedální, či učební. Sme jedna z mála mestský častí Bratislavy, ktorá vie uspokojiť dopyt našich rodičov na umiestňovanie najmenších Devínskonovovešťaňov v našich predškolských a školských zariadeniach. 

6. Zriadili sme Zberný dvora pri Denove

Čistota verejný priestorov o ktorú sa stará naša mestská príspevková organizácia Denova sa počas posledných rokov zlepšila aj vďaka zbernému dvoru, ktorý umožňuje mnohým Devínskonovovešťanom recyklovať a separovať odpad, ktorý by inak skončil v kontajneroch. 

7. Kompletne sme zrekonštruovali Istrijskú ulicu

Ako jednu z hlavných dopravných tepien Devínskej Novej Vsi sme obnovili a zrekonštruovali Istrijskú ulicu

8. Obnovili sme Terasu Milana Marečka

Terasa Milana Marečka bola dlhodobo zanedbávaný priestor v Devínskej Novej Vsi, preto dostala podobu, ktorá patrí do 21. storočia

9. Rekonštruovali sme desiatky ciest a chodníkov v Devínskej Novej Vsi

10. Vybudovali sme nové a obnovili ihriská a športoviská v Devínskej Novej Vsi

11. Výrazne sme sfunkčnili komunikáciu Miestneho úradu a samosprávy s obyvateľmi

Sfunkčnili sme komunikáciu Miestneho úradu, aby bolo samospráva bližšie k ľuďom a aby si obyvatelia mohli modernými spôsobmi vybaviť to, čo potrebujú na úradoch Mestskej časti.