Vážení Devínskonovovešťania

     Dovoľte mi prosím, aby som sa Vám poďakoval za Vašu podporu, ktorú som cítil od mnohých z vás pre prácu a rozvoj našej mestskej časti za posledné roky. Počas štyroch rokoch prešla naša samospráva náročným obdobím, ktoré Devínsku Novú Ves postavilo pred mnohé situácie, ktoré sme nečakali. Som veľmi hrdý, že sme v nich spolu obstáli ako komunita ľudí, ktorá vie pomôcť nielen ľuďom spomedzi nás, najmä starším a sociálne odkázaným, ale podať pomocnú ruku aj tým, ktorí to potrebujú ešte viac v dôsledku nepredvídateľných udalostí, ktoré ich postihli. 

Počas posledných rokov som pracoval spolu s vami, aby sme Devínsku Novú Ves urobili miestom, ktoré ešte radšej nazývame našim domovom. Uskutočnili sme množstvo kultúrnych podujatí, pretože kultúra spája ľudí a robí nás ľudskejšími a bližšími jeden k druhému a to je v dnešnej dobe viac ako potrebné. Nesmierne si cenním množstvo ľudí, ktoré pomohlo pri dôstojných oslavách 570. výročia prvej písomnej zmienky o Devínskej Novej Vsi. Podobne sme spolu organizovali mnohé festivaly, trhy, podujatia, koncerty pre našich najmenších, aj skôr narodených a to všetko by sa nepodarilo bez nás, Devínskonovovešťanov. 

Som veľmi rád, ako sme spolu s poslancami nášho zastupiteľstva vyhrnuli rukávy a s tímom šikovných ľudí na našom úrade a v našich miestnych organizáciách urobili v našej Devínskej viacero veľkých projektov, z ktorých som osobitne hrdý na vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle, revitalizáciu rybníka, naše Dohľadové centrum, obnovu Klubu Dôchodcov, revitalizáciu Istrijskej ulice, terasy Milana Marečka, či rekonštrukcie a rozširovanie našich základných a materských škôl a množstva ihrísk, športovísk a verejných priestorov. Podobne opravou desiatok kilometrov našich ciest a chodníkov a obnovou našich parkov a zelene cez mestskú organizáciu DENOVU. Za všetkými výsledkami práce pre Devínsku Novú Ves sme práve my, Devínskonovovešťania a som vďačný, že v našej mestskej časti sme komunita, ktorá je aktívna, pomáha a spoločnými silami buduje a zveľaďuje náš domov. Za to všetko veľké ďakujem každému Devínskonovovešťanovi. 

Dárius Krajčír