Vážení občania voliči.

     Dovoľte mi prosím, aby som sa Vám poďakoval za Vašu podporu, ktorú sme mi vyjadrili v komunálnych voľbách 2018. Chcem Vám dokázať, že voľbami sa moja práca nekončí, ale naopak začína. Vy ste svoju časť práce urobili tým, že ste mi venovali svoj hlas a svoju dôveru.
Teraz je rad na mne. Vyhrnúť si rukávy a tvrdo pracovať, aby som spolu s tímom šikovných ľudí začal plniť svoj volebný program, pretože rozhodne nechcem sklamať dôveru, ktorú ste do mňa Vy Devínskonovovešťania vložili. A tak, ako ma môj otec učil chcem vystupovať a pracovať slušne a čestne, aby som pred ľudí mohol vždy predstúpiť s rovným chrbtom a pozrieť sa im aj za štyri roky do očí. Uvedomujem si svoju zodpovednosť, že ako zástupca našej mestskej časti reprezentujem aj Vás.
Verím, že aj v miestnom zastupiteľstve nájdeme s novozvolenými poslancami spoločnú reč, a že spolu spravíme z našej Devínskej ešte krajšiu mestskú časť, na ktorú bude každý náš občan hrdý.

Dárius Krajčír