Ďalším opomenutým projektom v Devínskej je budova a okolie bývalého kina v Devínskej Novej Vsi, na ulici Opletalova. Kino zaniklo spolu s kinami Odboj, Obzor, Nádej v roku 2002. Od tej doby sa MČ pokúšala pár krát no nakoniec sa nedostala k jeho obnove a kino pomaličky ale iste chátra.  Posledné kino prevádzkovala firma Bioscop. 18. 10. 2015 vnútorné priestory z neznámej príčiny zachvátil požiar, ten sa podarilo uhasiť, no budova si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu vrátane nových rozvodov energií.

Tu sú niektoré návrhy riešení :

http://archstudio-d.sk/index.php/dom-kultury-devin-devinska-nova-ves-bratislava-architektonicka-studia/

http://project01.regpro.eu/portfolio-vi1.html