Devínska Nová Ves potrebuje konkrétne riešenia – jedným z nich je funkčný kamerový systém s dohľadovým strediskom 24/7, iba tak môžme v našej mestskej časti úspešne bojovať proti vandalizmu a drogám. Na bezpečnosti mi záleží.