Práca starostu si vyžaduje celého človeka. Uvedomujem si, že je zodpovedná a náročná. Viem, že bez energie, trpezlivosti a pochopenia sa táto práca robiť nedá. Rodina ma naučila slušnosti a zodpovednosti, som náročný voči sebe ale aj ostatným, všetko čo začnem, chcem úspešne dokončiť. Treba pamätať na všetky oblasti života, či je to ekonomika, kultúra, šport, staršia generácia, mládež. Devínskej Novej Vsi sa chcem venovať naplno. Podľa mňa si obyvatelia zaslúžia konkrétne riešenia pre to čo
potrebujú.